GIẢM GIÁ
Combo 2 khuôn làm giò thủ inox cao cấp Thu Thảo
Combo 2 khuôn làm giò thủ inox cao cấp Thu Thảo
  • Khuôn 0.5kg (đường kính 10cm – chiều cao 13cm)
  • Khuôn 1kg (đường kính 10cm – chiều cao 17.5cm)
not rated 250,000  225,000  Thêm vào giỏ
GIẢM GIÁ
Combo 3 khuôn làm giò thủ inox cao cấp Thu Thảo
Combo 3 khuôn làm giò thủ inox cao cấp Thu Thảo
  • Khuôn 0.5kg (đường kính 10cm – chiều cao 13cm)
  • Khuôn 1kg (đường kính 10cm – chiều cao 17.5cm)
  • khuôn 2kg  (đường kính 10cm – chiều cao 30.5cm)
not rated 450,000  385,000  Thêm vào giỏ